Xem đá gà Live cựa sắt ngày 21/10/2022

Xem đá gà hay nhất trong ngày 21/10 ngay tại hệ thống website của dagatructuyenvn.com

Tuyển tập Clip gà Đặc Sắc 21/10

TRẬN 1: A.Quốc 4300g vs A.Bin 4300g

TRẬN 2: A.Chí Thanh 3600g vs A.Vỹ 3500g

TRẬN 3: A.Quốc 3380g vs A.Tùng 3380g

TRẬN 4: A.Vũ 3280g vs A.Phương 3280g

TRẬN 5: A.Cấm 3000g vs A.Chi 2900g

TRẬN 6: A.Danh 3600g vs A.Tùng 3600g

TRẬN 7: A.Quốc 3200g vs A.Cu Lửa 3100g

TRẬN 8: A.Cấm 3000g vs A.Tùng 3000g

TRẬN 9: A.Quốc 3300g vs A.Tùng 3300g

TRẬN 10: A.Thanh T.Giang 3000g vs A.Bảo 2900g

TRẬN 11: A.Khang 3200g vs A.Thảo 3100g

TRẬN 12: A.Quốc 3400g vs A.Vũ 3400g

TRẬN 13: A.Sịn 3100g vs A.Thái 3100g

TRẬN 14: A.Phước 3400g vs A.Sỹ 3400g

TRẬN 15: A.Quốc 3000g vs A.Tèo 2900g

TRẬN 16: A.Hiếu 3800g vs A.Trường 3800g

TRẬN 17: A.Chi 3100g vs A.Bầu 3100g

TRẬN 18: A.Thiên 3200g vs A.Cu Lửa 3200g

TRẬN 19: A.Thái 3600g vs A.Quốc 3600g

TRẬN 20: A.Tèo 2700g vs A.Tuấn HM 2700g

TRẬN 21: A.Tám 3500g vs A.Dũng 3400g

TRẬN 22: A.Quốc 3200g vs A.Sang 3200g

TRẬN 23: A.Tân 3400g vs A.Hậu 3400g

TRẬN 24: A.Cỏ 3000g vs A.Chi 3000g

TRẬN 25: A.Hiếu 2800g vs A.Vinh 2800g

TRẬN 26: A.Trường 3300g vs A.Tùng 3300g

TRẬN 27: A.Đen BD 3000g vs A.Thái 3000g

TRẬN 28: A.Hậu 3800g vs A.Bầu 3800g

TRẬN 29: A.Ton 3200g vs A.Phước 3200g

TRẬN 30: A.Tám 2850g vs A.Danh 2800g

TRẬN 31: A.Quốc 3600g vs A.Cường 3600g

TRẬN 32: A.Thái 3080g vs A.Ton 2980g

TRẬN 33: A.Cu Lửa 3300g vs A.Cỏ 3200g

TRẬN 34: A.Quốc 2660g vs A.Thái 2660g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *