Giải đá gà Thomo Casino 67 ngày thứ 5 – 26/9/2019

Giải đá gà nòi hôm nay, thứ 5 ngày 26/9/2019. Dưới đây là full trận đá gà giải ” 4 con gà Việt” Thomo ngày 26/9

TRẬN 1

TRẬN 2

TRẬN 3

TRẬN 4

TRẬN 5

TRẬN 6

TRẬN 7

TRẬN 8

TRẬN 9

TRẬN 10

TRẬN 11

TRẬN 12

TRẬN 13

TRẬN 14

TRẬN 15

TRẬN 16

TRẬN 17

TRẬN 18

TRẬN 19

TRẬN 20

TRẬN 21

TRẬN 22

TRẬN 23

TRẬN 24

TRẬN 25

TRẬN 26

TRẬN 27

TRẬN 28

TRẬN 29

TRẬN 30

TRẬN 31

TRẬN 32

TRẬN 33

TRẬN 34

TRẬN 35

TRẬN 36

TRẬN 37

TRẬN 38

TRẬN 39

TRẬN 40

TRẬN 41

TRẬN 42

TRẬN 43

TRẬN 44

TRẬN 45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *