FULL TRẬN GÀ MẠNG 20/11 – 26/11/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

VIDEO GÀ THOMO Chủ Nhật, 26/11/2023

COI GÀ MẠNG TRỰC TUYẾN HÔM NAY

CPC2 – 47 trận

TRẬN 1:

TRẬN 2:

TRẬN 3:

TRẬN 4:

TRẬN 5:

TRẬN 6:

TRẬN 7:

TRẬN 8:

TRẬN 9:

TRẬN 10:

TRẬN 11:

TRẬN 12:

TRẬN 13:

TRẬN 14:

TRẬN 15:

TRẬN 16:

TRẬN 17:

TRẬN 18:

TRẬN 19:

TRẬN 20:

TRẬN 21:

TRẬN 22:

TRẬN 23:

TRẬN 24:

TRẬN 25:

TRẬN 26:

TRẬN 27:

TRẬN 28:

TRẬN 29:

TRẬN 30:

TRẬN 31:

TRẬN 32:

TRẬN 33:

TRẬN 34:

TRẬN 35:

TRẬN 36:

TRẬN 37:

TRẬN 38:

TRẬN 39:

TRẬN 40:

TRẬN 41:

TRẬN 42: Gà Anh Sỹ vs A Bảo – Đồng chạng 3600g Đá 50

TRẬN 43: Gà Anh Bảo 3400g vs Gà Anh Yên 3500g Đá 30, đỏ ăn 9

TRẬN 44: Gà Anh Quốc 3500g vs Gà Anh Bảo 3340g Đá 30, đỏ ăn 9

TRẬN 45: Gà Anh Bé 3300g vs Gà Anh Bảo 3150g Đá 30, đỏ ăn 8.5

TRẬN 46: Gà Anh Cấm vs A HIếu – Đồng chạng 3000g Đá 30

TRẬN 47:


CPC3 – 44 trận

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 23(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 25(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 30(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

TRẬN 38(CPC3):

TRẬN 41(CPC3):

VIDEO GÀ THOMO Thứ Bảy, 25/11/2023

COI GÀ MẠNG TRỰC TUYẾN HÔM NAY

uw88-ga1-1120x160

CPC1 – 30 trận

TRẬN 1: Gà Anh Cọp 3600g vs Gà Anh Tân 3500g

TRẬN 2: Gà Anh Nam 3300g vs Gà Anh Danh 3300g

TRẬN 3: Gà Anh Đen vs A Tửng – Đồng chạng 2900g

TRẬN 4: Gà Anh Cọp vs A Sang – Đồng chạng 3200g

TRẬN 5: Gà Anh Đăng vs A Danh – Đồng chạng 3600g

TRẬN 6: Gà Anh Trạng vs Anh Đán – Đồng chạng 3200g

TRẬN 7: Gà Anh Đán vs A Danh – Đồng chạng 3200g

TRẬN 8: Gà Anh Thành vs A Tuấn – Đồng chạng 3400g

TRẬN 9: Gà Anh Chi 3600g vs Gà Anh Đăng 3500g

TRẬN 10: Gà Anh Phương vs A Dũng – Đồng chạng 3800g

TRẬN 11: Gà Anh Phương vs A Dũng – Đồng chạng 3800g

TRẬN 12: Gà Anh Thành vs A Tân – Đồng chạng 3400g

TRẬN 13: Gà Anh Thái 3300g vs Gà Anh Đen 3200g

TRẬN 14: Gà Anh Tư 3400g vs Gà Anh Thanh 3300g

TRẬN 15: Gà Anh Thành BL 3500g vs Gà Anh Đen 3400g

TRẬN 16: Gà Anh Sang 3200g vs Gà Anh Thái 3100g

TRẬN 17: Gà Anh Việt 3100g vs Gà Anh Thái 2940g

TRẬN 18: Gà Anh Thành vs Anh Tư – Đồng chạng 3400g

TRẬN 19: Gà Anh Chi vs A Nam – Đồng chạng 3200g

TRẬN 20: Gà Anh Thái 4200g vs Gà Anh Tuấn 3200g

TRẬN 21: Gà Anh Tư vs Anh Cấm – Đồng chạng 3200g

TRẬN 22: Gà Anh Trung vs A Thanh – Đồng chạng 3200g

TRẬN 23: Gà Anh Thành vs Anh Đen – Đồng chạng 2800g

TRẬN 24: Gà Anh Tư vs Anh Chi – Đồng chạng 3700g

TRẬN 25: Gà Anh Thái 3700g vs Gà Anh Tuấn 3200g

TRẬN 26: Gà Anh Tư 3400g vs Gà Anh Nam 3300g

TRẬN 27: Gà Anh Thành 3400g vs Gà Anh Duy 3300g

TRẬN 28: Gà Anh Vàng 4100g vs Gà Anh Trắc 4100g

TRẬN 29: Gà Anh Tư vs Gà Anh Duy – Đồng chạng 3300g

TRẬN 30: Gà Anh Thanh vs A Duy – Đồng chạng 3300g


CPC3- 43 trận

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 23(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 25(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 30(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

TRẬN 38(CPC3):

TRẬN 39(CPC3):

TRẬN 40(CPC3):

TRẬN 41(CPC3):

TRẬN 42(CPC3):

TRẬN 43(CPC3):

VIDEO GÀ THOMO Thứ Sáu, 24/11/2023

THOMO CASINO 999 và 888
CPC2 – 37 trận

TRẬN 2: Gà Anh Tiền vs A Si – Đồng chạng 3100g

TRẬN 3: Gà Anh Thà 3300g vs Gà Anh Huy 3200g

TRẬN 4: Gà Anh Thái 3400g vs Gà Anh Thanh 3300g

TRẬN 5: Gà Anh Si 2900g vs Gà Anh Ti VT 2800g

TRẬN 6: Gà Anh Vũ 2750g vs Gà Anh Cường 2670g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 7: Gà Anh Thanh 3550g vs Gà Anh Cường 3450g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 8: Gà Anh Si 3550g vs Gà Anh Tiền 3450g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 9: Gà Anh Duy vs A Trường – Đồng chạng 3500g Đá 30

TRẬN 10: Gà Anh Ti VT 3250g vs Gà Anh Trạng 3150g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 11: Gà Anh Trung 3500g vs Gà Anh Thái 3400g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 12: Gà Anh Nhì vs A Bin – Đồng chạng 3800g Đá 50

TRẬN 13: Gà Anh Cường TG vs Gà Anh Thanh – Đồng chạng 3300g Đá 30

TRẬN 14: Gà Anh Thái LA vs Gà Anh Thanh – Đồng chạng 3500g Đá 50

TRẬN 15: Gà Anh Bé vs A Bình – Đồng chạng 3200g Đá 30

TRẬN 16: Gà Anh Thái BT vs A Thanh – Đồng chạng 3250g Đá 30

TRẬN 17: Gà Anh Trung vs A Thái – Đồng chạng 3900g Đá 50

TRẬN 18: Gà Anh Tiền 2950g vs Gà Anh Tuấn 2870g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 19: Gà Anh Diễn vs A Tuấn – Đồng chạng 3300g Đá 50

TRẬN 20: Gà Anh Dự vs A Trung – Đồng chạng 3900g Đá 50

TRẬN 21: Gà Anh Thái BT vs Anh Tiền – Đồng chạng 2950g Đá 50

TRẬN 22: Gà Anh Trung vs A Thanh – Đồng chạng 3200g Đá 30

TRẬN 23: Gà Anh Trung 3500g vs Gà Anh Quốc 3400g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 24: Gà Anh Quốc 3600g vs Gà Anh Châu 3460g Đá 50 Đỏ ăn 8

TRẬN 25: Gà Anh Thái vs A Thanh – Đồng xổ 3800g Đá 50

TRẬN 26: Gà Anh Trạng vs A Tuấn – Đồng xổ 3700g Đá 50

TRẬN 27: Gà Anh Bình vs A Tuấn HM – Đồng xổ 3150g Đá 50

TRẬN 28: Gà Anh Tới 3150g vs Gà Anh Trung 3030g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 29: Gà Anh Nhân 2850g vs Gà Anh Thái 2750g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 30: Gà Anh Thủy vs A Huỳnh – Đồng xổ 3500g Đá 50

TRẬN 32: Gà Anh Nhân 3750g vs Gà Anh Hiếu 3550g Đá 30 Đỏ ăn 8

TRẬN 33: Gà Anh Si vs Anh Thanh – Đồng xổ 3600g Đá 30

TRẬN 34: Gà Anh Bé vs Anh Cấm – Đồng xổ 3000g Đá 50

TRẬN 35: Gà Anh Hiếu 3000g vs Gà Anh Cấm 2900g Đá 50 Đỏ ăn 8

TRẬN 36: Gà Anh Thuỷ vs A Thái – Đồng xổ 3300g Đá 50

TRẬN 37: Gà Anh Duy vs Anh Ton – Đồng xổ 3200g

CPC3 – 45 trận

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 23(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 25(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

TRẬN 38(CPC3):

TRẬN 39(CPC3):

TRẬN 40(CPC3):

TRẬN 41(CPC3):

TRẬN 42(CPC3):

TRẬN 43(CPC3):

TRẬN 44(CPC3):

TRẬN 45(CPC3):

VIDEO GÀ THOMO Thứ Năm, 23/11/2023

XEM ĐÁ GÀ THOMO ĐẦY ĐỦ
CPC1 – 42 trận

TRẬN 1: Đồng chạng 3100g

TRẬN 2: Gà Anh Kiệt 3000g vs Gà Anh Phụng 3000g

TRẬN 3: Gà Anh Vũ 3100g vs Gà Anh Móm 3100g

TRẬN 4: Gà Anh Cường BT 3300g vs Gà Anh Hùng 3300g

TRẬN 5: Gà Anh Yên 3000g vs Gà Anh Bình 3000g

TRẬN 6: Gà Anh Vũ 3400g vs Gà Anh Phụng 3400g

TRẬN 7: Gà Anh Hào 4000g vs Gà Anh Danh 4000g

TRẬN 8: Gà Anh Lộc TX 3700g vs Gà Anh Hùng 3700g

TRẬN 9: Gà Anh Phụng 3400g vs Gà Anh Tân 3400g

TRẬN 10: Gà Anh Danh 3800g vs Gà Anh Phương 3800g

TRẬN 11:

TRẬN 12: Gà Anh Bình 3600g vs Gà Anh Tư 3600g

TRẬN 13: Gà Anh Vũ 3450g vs Gà Anh Thành 3450g

TRẬN 14: Gà Anh Phụng 3000g vs Gà Anh Cường BT 2910g

TRẬN 15: Gà Anh Khương 3000g vs Gà Anh Cường VT 3000g

TRẬN 16: Gà Anh Hiệp 3300g vs Gà Anh Bảo 3300g

TRẬN 17: Gà Anh Thành 3100g vs Gà Anh Vũ 3100g

TRẬN 18: Gà Anh Dự 3300g vs Gà Anh Nam 3210g

TRẬN 19: Gà Anh Tâm 3200g vs Gà Anh Tân 3200g

TRẬN 20: Gà Anh Khương 3200g vs Gà Anh Cẩm Hường 3200g

TRẬN 21: Gà Anh Phương BD 3650g vs Gà Anh Kiên 3650g

TRẬN 22: Gà Anh Thành 3250g vs Gà Anh Vũ 3250g

TRẬN 23: Gà Anh Hùng 3100g vs Tèo 3000g

TRẬN 24: Gà Anh Tư 3100g vs Gà Anh Nam 2900g

TRẬN 25: Gà Anh Thành 3200g vs Gà Anh Khương 3200g

TRẬN 26: Gà Anh Phương 3500g vs Gà Anh Tèo 3500g

TRẬN 27:

TRẬN 28:

TRẬN 29:

TRẬN 30: Gà Anh Phương 3050g vs Gà Anh Cẩm Hường 3050g

TRẬN 31:

TRẬN 32: Gà Anh Trạng 2800g vs Gà Anh Nam 2800g

TRẬN 33: Gà Anh Dự 3400g vs Gà Anh Nam BT 3400g

TRẬN 34: Gà Anh Bình 3600g vs Gà Anh Cấm 3600g

TRẬN 35: Gà Anh Cường BT 2900g vs Gà Anh Trạng 2900g

TRẬN 36: Gà Anh Nam BT 3100g vs Gà Anh Mom 3100g

TRẬN 37: Gà Anh Khương 3400g vs Gà Anh Tèo 3400g

TRẬN 38: Gà Anh Vũ 3350g vs Gà Anh Nam BT 3250g

TRẬN 39: Gà Anh Kiên 2800g vs Gà Anh Bình 2730g

TRẬN 40: Gà Anh Dự 3400g vs Gà Anh Nam BT 3400g

TRẬN 41: Gà Anh Cẩm Hường 3200g vs Gà Anh Nam BT 3100g

TRẬN 42:


CPC3 – 42 trận

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 23(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 25(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 30(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

TRẬN 38(CPC3):

TRẬN 39(CPC3):

TRẬN 40(CPC3):

TRẬN 42(CPC3):

VIDEO GÀ THOMO Thứ Tư, 22/11/2023

VIDEO ĐÁ GÀ CỰA SẮT FULL TRẬN
CPC2 – 45 trận

TRẬN 2: Gà Anh Bình 3200g vs A Si 3200g

TRẬN 3: Gà Anh Thầy 3300g vs Gà Anh Thành 3300g

TRẬN 4: Gà Anh Danh V.Lộc 3100g vs Gà Anh Bé 3100g

TRẬN 5: Gà Anh Thái 3000g vs Gà Anh Bảo 2900g

TRẬN 6: Gà Anh Đạt 3300g vs Gà Anh Bé BT 3300g

TRẬN 7: Gà Anh Dũng 3000g vs Gà Anh Bình 3000g

TRẬN 8: Gà Anh Vũ 3300g vs Gà Anh Thầy 3300g

TRẬN 9: Gà Anh Thầy 3350g vs Gà Anh Danh Củ Chi 3250g

TRẬN 10: Gà Anh Thái 2900g vs Gà Anh Bảo 2900g

TRẬN 11: Gà Anh Danh V.Lộc 3750g vs Gà Anh Thành 3650g

TRẬN 12: Anh Tửng 3000g vs Gà Anh Nhật 3000g

TRẬN 13: Gà Anh Dũng 3400g vs Gà Anh Ton 3400g

TRẬN 14: Gà Anh Tửng 3200g vs Gà Anh Phước 3200g

TRẬN 15: Gà Anh Út 3000g vs Gà Anh Bảo 2900g

TRẬN 16: Gà Anh Tới 3400g vs Gà Anh Quốc 3300g

TRẬN 17: Gà Anh Danh 3500g vs Gà Anh Huy 3400g

TRẬN 18: Gà Anh Cường 3500g vs Gà Anh Thắng 3500g

TRẬN 19: Gà Anh Nhựt 3400g vs Gà Anh Quốc 3400g

TRẬN 20: Gà Anh Vinh 2950g vs Gà Anh Duy 2950g

TRẬN 21: Gà Anh Cường 2750g vs Gà Anh Thái 2650g

TRẬN 22: Gà Anh Quốc BD 3300g vs Gà Anh Quốc SG 3300g

TRẬN 23: Gà Anh Duy 3500g vs Gà Anh Vinh 3400g

TRẬN 24: Gà Anh Thầy 3900g vs Gà Anh Bé 3700g

TRẬN 25: Gà Anh Út 3600g vs Gà Anh Quốc 3600g

TRẬN 26: Gà Anh Duy 2900g vs Gà Anh Si 2800g

TRẬN 27: Gà Anh Bình 3300g vs A Cường 3300g

TRẬN 28: Gà Anh Danh 3400g vs A Quốc 3400g

TRẬN 29: Gà Anh Dũng 2950g vs A Chẻn 2950g

TRẬN 30: Gà Anh Vũ 2700g vs Anh Si 2650g

TRẬN 31:

TRẬN 32: Gà Anh Nhựt 3000g vs A Bảo 3000g

TRẬN 33: Gà Anh Tân 3200g vs A Quốc 3200g

TRẬN 34: Gà Anh Si 3300g vs A Quốc BD 3300g

TRẬN 35: Gà Anh Hiếu 3200g vs A Cường 3200g

TRẬN 36: Gà Anh Bé 3000g vs A Danh 2830g

TRẬN 37: Gà Anh Dũng 3400g vs Gà Anh Quốc BD 3400g

TRẬN 38: Gà Anh Cường 3250g vs Gà Anh Bảo 3170g

TRẬN 39: Anh Bình 3400g vs Gà Anh Ton 3200g

TRẬN 40: Anh Bảo 3800g vs Gà Anh Nam 3800g

TRẬN 41: Gà Anh Cường 3600g vs Gà Anh Phước 3400g

TRẬN 42: Gà Anh Hiếu 3350g vs A Bảo 3350g

TRẬN 43:

TRẬN 44:

TRẬN 45:

TRẬN 46:


CPC3 – 56 trận

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 30(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

TRẬN 38(CPC3):

TRẬN 39(CPC3):

TRẬN 40(CPC3):

TRẬN 41(CPC3):

TRẬN 42(CPC3):

TRẬN 43(CPC3):

TRẬN 44(CPC3):

TRẬN 46(CPC3):

TRẬN 47(CPC3):

TRẬN 48(CPC3):

TRẬN 49(CPC3):

TRẬN 51(CPC3):

TRẬN 52(CPC3):

TRẬN 54(CPC3):

TRẬN 56(CPC3):

VIDEO GÀ THOMO Thứ Ba, 21/11/2023

CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ CLIP GÀ MỚI NHẤT
CPC1 – 33 trận

TRẬN 1: Gà Anh Cấm 3450g vs A Duy 3350g Đá 30

TRẬN 2: Gà Anh Lộc TX vs A Sỹ – Đồng chạng 1460g Đá 30

TRẬN 3: Đồng chạng 3600g Đá 30

TRẬN 4: Gà Anh Đại 3400g vs A Yên 3300g Đá 30

TRẬN 5: Gà Anh Duy vs Gà Anh Nam – Đồng chạng 3100g Đá 30

TRẬN 6: Gà Anh Đức vs Gà Anh Khàn – Đồng chạng 1250g Đá 30

TRẬN 7: Đồng chạng 3300g Đá 50

TRẬN 8: Gà Anh Thầy 3270g vs A Duy 3200g Đá 30

TRẬN 9: Gà Anh Bi 2920g vs A Yên 2850g Đá 30

TRẬN 10: Gà Anh Bi vs Anh Nam – Đồng chạng 3000g Đá 30

TRẬN 11: Đồng chạng 2950g Đá 30

TRẬN 12: Gà Anh Tuấn HM 3250g vs A Cường 3150g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 13: Gà Anh Tây 3250g vs A Cường VT 3150g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 14: Gà Anh Viễn vs A Trung – Đồng chạng 3900g Đá 30

TRẬN 15: Gà Anh Phương 3450g vs A Lâm 3350g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 16: Gà Anh Tuấn HM 3100g vs A Bảo 2970g Đá 30 Đỏ ăn 8.5

TRẬN 17: Gà Anh Hậu 3250g vs A Thái 3150g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 18: Gà Anh Tây 3000g vs Anh Thái 2920g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 19: Gà Anh Viễn 3700g vs A Phương BT 3600g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 20: Gà Anh Ton 3500g vs A Hậu 3400g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 21: Gà Anh Thành vs A Thầy – Đồng chạng 3200g Đá 30

TRẬN 22: Gà Anh Thành 3400g vs A Trung 3300g Đá 30

TRẬN 23: Gà Anh Phúc 3400g vs A Duy 3300g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 24: Gà Anh Tuấn HM 3550g vs A Thái 3400g Đá 30 Đỏ ăn 8.5

TRẬN 25: Gà Anh Cường vs Anh Long – Đồng chạng 3500g Đá 30 Đỏ ăn 8.5

TRẬN 26: Gà Anh Hậu 2500g vs A Phu 2400g Đá 30 Đỏ ăn 8

TRẬN 27: Gà Anh Sự vs Anh Bé – Đồng chạng 3050g Đá 30 Đỏ ăn 8

TRẬN 28: Gà Anh Tuấn 2900g vs A Cường 2800g Đá 30 Đỏ ăn 8

TRẬN 29: Gà Anh Phúc vs A Phương – Đồng chạng 3600g Đá 30

TRẬN 30: Gà Anh Ti 3200g vs A Âu 3100g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 31: Gà Anh Cường vs A Phúc – Đồng chạng 2900g Đá 30

TRẬN 32: Gà Anh Ton vs A Sự – Đồng chạng 3200g Đá 30

TRẬN 33: Gà Anh Âu 3000g vs A Đen 2880g Đá 30 Đỏ ăn 9


CPC3 – 56 trận

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 25(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 30(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

TRẬN 38(CPC3):

TRẬN 39(CPC3):

TRẬN 40(CPC3): A Âu 3000g vs A Đen 2880g – Đỏ ăn 9, xổ 30

TRẬN 41(CPC3): A Hiếu 3150g vs A Đạo 3000g – Đỏ ăn 8.5, xổ 30

TRẬN 42(CPC3): A Cỏ 2700g vs A Tuấn 2600g – Đỏ ăn 8.5, xổ 30

TRẬN 43(CPC3): A Duy 3060g vs A Lìn 3060g – Đỏ ăn 8, xổ 30

TRẬN 44(CPC3): A Phụng 3150g vs A Đạo 3020g – Đỏ ăn 8.5, xổ 30

TRẬN 46(CPC3):

TRẬN 47(CPC3):

TRẬN 52(CPC3):

TRẬN 54(CPC3):

TRẬN 55(CPC3):

TRẬN 57(CPC3):

VIDEO GÀ THOMO Thứ Hai, 20/11/2023

XEM ĐÁ GÀ CPC HÔM NAY
CPC1 – 54 trận

TRẬN 1: Đồng chạng 1230g Đá 30

TRẬN 2: Gà Anh Lộc TX vs A Sỹ – Đồng chạng 1460g Đá 30

TRẬN 3: Gà Anh Thế Lộc vs Anh Khàn – Đồng chạng 1600g Đá 30

TRẬN 4: Gà Anh Nam vs A Hòa – Đồng chạng 1430g Đá 30

TRẬN 5: Gà Anh Bảo 1260g vs A Đức 1240g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 6: Gà Anh Đức vs A Khàn – Đồng chạng 1250g Đá 30

TRẬN 7: Gà Anh Long vs A Đạt – Đồng chạng 2650g Đá 50

TRẬN 8: Gà Anh Hải 3700g vs A Bảo 3350g Đá 30

TRẬN 9: Gà Anh Tiền 3000g vs A Sĩ 2920g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 10: Gà Anh Đại vs A Lửa – Đồng chạng 1340g Đá 30

TRẬN 11: Gà Anh Đức 2500g vs A Bảo 2350g Đá 30

TRẬN 12: Gà Anh Nam vs Anh Thành – Đồng chạng 2300g Đá 50

TRẬN 13: Gà Anh Lửa vs A Khoa – Đồng chạng 1400g Đá 50

TRẬN 14: Gà Anh Bảo vs Anh Khánh – Đồng chạng 2300g Đá 50

TRẬN 15: Gà Anh Nhật vs Anh Út – Đồng chạng 3400g Đá 50

TRẬN 16: Gà Anh Đại 1350g vs A Cam 1330g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 17: Gà Anh Thế Lộc vs A Thắng – Đồng chạng 2500g Đá 50

TRẬN 18: Gà 1230g vs 1430g Đá 50

TRẬN 19: Gà Anh Danh vs A Khoa – Đồng chạng 3000g Đá 50

TRẬN 20: Gà Sabong vs Gà Anh Hiệp – Đồng chạng 1500g Đá 30

TRẬN 21: Gà Anh Thành 2700g vs A Hải 2650g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 22: Gà Anh Sĩ vs Anh Dũng Q8 – Đồng chạng 1550g Đá 30

TRẬN 23: Gà Anh Hiếu vs A Lộc TX – Đồng chạng 1220g Đá 30

TRẬN 24: Gà Anh Lửa vs A Hiệp – Đồng chạng 1430g Đá 30

TRẬN 25: Gà Anh Đạt vs A Bảo – Đồng chạng 2900g Đá 30

TRẬN 26: Gà Anh Khoa vs A Bảo – Đồng chạng 2700g Đá 50

TRẬN 27: Gà Anh Lủa 1470g vs A Nam 1440g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 28: Gà Anh Mỏ vs A Duy – Đồng chạng 1720g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 29: Gà Anh Hào vs A Hiệp- Đồng chạng 2700g Đá 30

TRẬN 30: Gà Anh Thắng 2400g vs A Bảo 2350g Đá 100 Đỏ ăn 9

TRẬN 31: Gà Anh Bảo 1490g vs A Phúc 1460g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 32: Gà Anh Đạt vs A Đen – Đồng chạng 2600g Đá 50

TRẬN 33: Gà Anh Lộc vs A Thắng – Đồng chạng 2500g Đá 100

TRẬN 34: Gà Anh Tiền vs A Bin – Đồng chạng 3150g Đá 50

TRẬN 35: Gà Anh Thành 1550g vs A Nam 1510g Đá 30 Đỏ ăn 8

TRẬN 36: Đồng chạng 1360g Đá 50

TRẬN 37: Gà Anh Hoàng 2520g vs Gà Anh Khoa 2420g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 38: Gà Anh Bảo vs Anh An- Đồng chạng 2700g Đá 50

TRẬN 39: Gà Sabong 1360g vs Gà Anh Duy 1330g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 40: Gà Anh BIn vs A Tỉnh- Đồng chạng 3900g Đá 50

TRẬN 41: Gà Anh Út 3200g vs A Bảo 3100g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 42: Gà Anh Vàng 2900g vs A Đen 2850g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 43: Gà Anh Mỏ 1420g vs A BIn 1420g Đá 30

TRẬN 44: Gà Anh Đạt vs Anh Hiếu – Đồng chạng 1650g Đá 100

TRẬN 45: Đồng chạng 2800g Đá 30

TRẬN 46: Gà Sabong vs Gà Anh Bảo – Đồng chạng 1600g Đá 30

TRẬN 47: Gà Anh Duy vs A Hiếu – Đồng chạng 1230g Đá 30

TRẬN 48: Gà Anh Lộc vs A An – Đồng chạng 2700g Đá 50

TRẬN 49: Gà Anh Hào 3400g vs A Tỉnh 3270g Đá 50 Đỏ ăn 9

TRẬN 50: A Mỏ vs Gà Sabong – Đồng chạng 1230g Đá 30

TRẬN 51: A Duy TP 1600g vs A Giáo 1570g Đá 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 52: Gà Anh Tôn vs A Hải – Đồng chạng 320g Đá 30

TRẬN 53: Gà Anh Đạt vs A Hiếu – Đồng chạng 1450g Đá 30

TRẬN 54: Gà Anh An 2700g vs A Cường ĐN 2550g Đá 30 Đỏ ăn 7


CPC3 – 37 trận

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 23(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 25(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

Posted in Đá gà Full Trận

cập nhật Tháng Mười Một 26, 2023