Video Giải đá gà Thomo CPC1 bồ 67 trực tiếp 30/11/2023

Tổng hợp đầy đủ full clip đá gà trực tiếp Thomo hôm nay ngày Thứ Năm, 30/11/2023 tại giải gà tự do diễn ra ở bồ Casino 67 Campuchia.
danh sach tham du giai da ga cpc1 ngay 30-11
Những anh tài nổi bật tham dự giải đá gà Tự Do CPC1 Thomo ngày 30/11/2023 bao gồm:

 • A Phúc Barca
 • Chú Lũy
 • Anh Lâm BT
 • Anh Dự BL
 • Anh Vũ CC
 • Anh Mo TG
 • Anh Thành BL
 • Anh Tân TG

Giải đấu sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay từ 10h – 19h.
Dự kiến tổng số trận: >50.
Đá theo chạng: 3kg-3,2kg-3,4kg-3,6kg
Lệ phí; 3xx mỗi đội

CHÚC MỪNG ANH BẢO THANH ĐA VÔ ĐỊCH GIẢI GÀ TỰ DO NGÀY 30/11/2023

GIẢI NHÌ THUỘC VÊ CHÚ LŨY 

vo-dich-giai-ga-thomo-30-11-2023


Coi lại video các trận ngày 29/11

Xem đầy đủ Full video Giải 4 con gà Thomo hôm nay ( 30/11)

CÁC TRẬN ĐÁ GIẢI

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

42

43

44

45

46

47

49

THÔNG TIN CÁC TRẬN ĐẤU:

 • TRẬN 1 : A Ton vs Chú Luỹ – Chạng 2850g, Đá 100
 • TRẬN 2 : A Quốc vs A Tuấn- Chạng 3900g, Đá 100
 • TRẬN 3 : A Hoàng CT 3600g vs A Phương TD 3500g, Đá 100
 • TRẬN 4 : A Nhóc vs Anh Nhí – Chạng 3800g, Đá 100
 • TRẬN 5 : A Phụng vs A Danh – Chạng 3200g, Đá 100
 • TRẬN 6 : A Tuấn HM vs A Trung – Chạng 3000g, Đá 100
 • TRẬN 7 : A Bé vs Chú Luỹ – Chạng 2900g, Đá 100
 • TRẬN 8 : A Chế CT vs A Cường VT – Chạng 3200g, Đá 100
 • TRẬN 9 : A Ton 3800g vs A Háo 3600g, Đá 100
 • TRẬN 10 : A Tuấn HM vs A Lam – Chạng 3200g, Đá 100
 • TRẬN 11 : A Phương CC vs A Phương – Chạng 3400g, Đá 100
 • TRẬN 12 : A Vũ vs Anh Danh – Chạng 3200g, Đá 100
 • TRẬN 13 : A Tuấn HM vs Anh Bé- Chạng 3000g, Đá 100
 • TRẬN 14 : A Quốc vs Anh Trường – Chạng 3200g, Đá 100
 • TRẬN 15 : A Tí vs Anh An – Chạng 3200g, Đá 100
 • TRẬN 16 : A Dũng Liều 3500g vs A Thành 3400g, Đá 100
 • TRẬN 17 : A Cường vs Chú Lũy – Chạng 2950g, Đá 100
 • TRẬN 18 : A Lâm BT 3500g vs A Tư 3400g, Đá 100
 • TRẬN 19 : A Danh 3700g vs A Dũng Liều 3600g , Đá 100
 • TRẬN 20 : A Sơn vs Anh Bé – Chạng 3100g, Đá 100
 • TRẬN 21 : Gà Chú Luỹ vs A Phúc BD – Chạng 3400g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 22 : A Phụng ĐN vs A Tân TG – Chạng 3400g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 23 : A Thành BL vs A Thượng CT – Chạng 3400g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 24 : A Tỉnh TN vs A Dự B.Lộc A – Chạng 3400g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 25 : A Tèo BL vs A Dũng CT – Chạng 3400g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 26 : A Vũ CC vs A Lâm BT – Chạng 3400g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 27 : A Dự BL vs A Bảo TĐ – Chạng 3400g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 28 : A Thành BL vs A Phụng ĐN – Chạng 3200g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 29 : A Phúc BD vs A Tỉnh TN – Chạng 3200g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 30 : A Dự BL A vs A Tèo BL – Chạng 3200g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 31 : Gà Chú Luỹ vs A Dũng CT – Chạng 3200g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 32 : A Thượng CT vs A Vũ CC – Chạng 3200g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 33 : A Bảo Thanh ĐT vs A Lâm BT – Chạng 3200g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 34 : A Dự BL B vs A Tân TG – Chạng 3200g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 35 : A Thành BL vs A Phúc BD – Chạng 3000g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 36 : A Dũng Cần Thơ vs Anh Lm- Chạng 3300g, Đá 100
 • TRẬN 37 : A Lâm vs Anh Chắc- Chạng 3150g, Đá 100
 • TRẬN 38 : A Tư 3800g vs A Khoa 3650g, Đá 100
 • TRẬN 39 : A Đen vs Anh Dũng – Chạng 3500g, Đá 100
 • TRẬN 40 : A Ton 3050g vs A Lâm 2800g, Đá 100
 • TRẬN 41 : A Tèo BL vs A Phụng ĐN – Chạng 3000g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 42 : A Tân TG vs A Thượng CT – Chạng 3000g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 43 : Gà Chú Lũy vs A Dũng CT – Chạng 3000g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 44 : A Lâm BT vs A Dự BL B – Chạng 3000g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 45 : A Bảo TĐ vs A Tỉnh TN – Chạng 3000g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 46 : A Dự BL B vs A Vũ CC – Chạng 3000g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 47 : A Vũ CC 3700g vs A Tèo 3600g, Đá 100
 • TRẬN 48 : Gà Chú Lũy vs A BẢo TĐ – Chạng 3600g [ĐÁ GIẢI]
 • TRẬN 49 : A Tỉnh TN vs Anh Lâm BT – Chạng 3500g, Đá 100
Posted in VIDEO ĐÁ GÀ Tagged , , ,

cập nhật Tháng Mười Một 30, 2023