Đá gà GIẢI TỰ DO ngày 17/11/2023 ( Thomo CPC2 bồ 999)

Tổng hợp toàn bộ video đá gà Thomo Campuchia 999 GIẢi GÀ TỰ DO trực tiếp mới nhất hôm nay Thứ Sáu, 17/11/2023.

danh sach tham du giai ga 17-11-2023

Danh sách tham dự giải gà Tự Do ngày 17/11 gồm có:

  • Anh Phúc Barca
  • Chú Lũy
  • Chú thon
  • A Danh VT
  • Anh Mạnh BT
  • Anh Tân RG
  • A Chanh CT
  • Anh Hào
  • A Vũ
  • A Tuấn HM

Giải đấu sẽ bắt đầu từ 10h – 18h. Dự kiến sẽ có > 50 trận.

Đá theo chạng: 3kg-3,2kg-3,4kg-3,6kg

Xổ lớn từ 100TR

CHÚC MỪNG CASINO B VÔ ĐỊCH GIẢI GÀ TỰ DO 17/11

Toàn bộ Video giải đá gà campuchia thomo hôm nay 17/11

TRẬN 19: Gà Anh Phúc BD A vs Casino B - Đồng chạng 3.6kg - ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 20: Chú Lũy vs Gà Anh Hào - Đồng chạng 3.6kg - ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 21: Casino 999 A vs Gà Anh Tuấn HM - Đồng chạng 3.6kg - ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 22: Gà Anh Phúc BD B vs Gà Anh Mạnh BT - Đồng chạng 3.6kg - ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 23: Gà Anh Vũ vs Gà Anh Si - Đồng chạng 3.6kg - ĐÁ GIẢI

TRẬN 24: Casino A vs Gà Anh Hào - Đồng chạng 3kg - ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 25: Casino 999 A vs Gà Anh Tuấn HM - Đồng chạng 3kg - ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 26: Gà Anh Phúc BD vs Chú Lũy - đồng chạng 3kg - ĐÁ GIẢI

TRẬN 27: Gà Anh Vũ vs Gà Anh Si - Đồng chạng 3.6kg - ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 28: Gà Anh Phúc BD B vs Gà Anh Vinh BT - Đồng chạng 3kg - ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 29: Gà Anh Phúc BD A vs Chú Lũy - đồng chạng 3,4kg - ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 30: Casino A vs Gà Anh Vũ - đồng chạng 3,4kg - ĐÁ GIẢI

TRẬN 31: Gà Anh Hào vs Gà Anh Vinh BT - đồng chạng 3,4kg - ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 32: Gà Anh Si vs Gà Anh Phúc BD B - đồng chạng 3,4kg - ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 37: Casino B vs Gà Anh Tuấn HM - ĐÁ GIẢI

TRẬN 43: Gà Anh Vinh BT vs Chú Lũy - ĐÁ GIẢI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

33

34

35

36

38

39

40

41

42

44


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *