Đá gà CPC3 ngày 7/12/2023 ( Full Clip)

Tổng hợp đầy đủ Video Thomo bồ CPC3 – đá gà Campuchia ngày 1/12/2023

da ga cpc3 7-12-2023

Full Clip gà Thomo CPC3 ngày 7/12/2023

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 23(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 25(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *