Đá gà CPC3 > PO1 ngày 5/12/2023 ( Full Clip)

TRẬN 1-10 (PO1):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10