Đá gà CPC3 ngày 28/12/2023 ( Full Clip)

A Nghĩa 2820g vs Anh Hùng 2820g - Đồng xổ 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Coi toàn bộ video gà đá Online CPC3 ngày 28/12/2023 đầy đủ.

Posted in Đá gà cựa sắt CPC3 Tagged ,

cập nhật Tháng Mười Hai 28, 2023