Đá gà CPC3 ngày 27/12/2023 ( Full Clip)

A Linh V. Lộc 3100g vs Anh Dũng 3100g - Đồng xổ 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Coi đá gà Thomo bồ CPC3 toàn bộ trận đấu ngày 27/12/2023.

Posted in Đá gà cựa sắt CPC3 Tagged ,

cập nhật Tháng Mười Hai 27, 2023