Tuyển tập những trận gà Hôm Nay – 30/8/2022

Xem đá gà hay nhất trong ngày 30/8 ngay tại hệ thống website của dagatructuyenvn.com. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem

Tuyển tập Clip gà Hôm Nay 30/8

TRẬN 1: A.Sỹ 3270g vs A.Thắng Q.7 3170g

TRẬN 2: A.8 Diệu 2870g vs A.Thà 2770g

TRẬN 3: A.Tư 3600g vs A.Khâm 3500g

TRẬN 4: A.Cấm 3170g vs A.Nhã 3170g

TRẬN 5: A.Trí 3300g vs A.Ton 3200g

TRẬN 6: A.Tư 2700g vs A.Tuấn 2700g

TRẬN 7: A.Phương 2760g vs A.Phước 2700g

TRẬN 8: A.Dũng 2600g vs A.Tủ 2600g

TRẬN 9: A.Đen 3300g vs A.Trí 3300g

TRẬN 10: A.Tư 3400g vs A.Ngao Bái 3400g

TRẬN 11: A.Huy 3500g vs A.Trí 3500g

TRẬN 12: A.Minh 3100g vs A.Cường 3100g

TRẬN 13: A.Dũng 2400g vs A.Thanh 2400g

TRẬN 14: A.Minh 2750g vs A.Út 2700g

TRẬN 15: A.Phương 3000g vs A.Tý Màu 3000g

TRẬN 16: A.Tùng 3300g vs A.Đà T.Ninh 3300g

TRẬN 17: A.Tư 3200g vs A.Danh 3200g

TRẬN 18: A.Cường 3300g vs A.Việt 3300g

TRẬN 19: A.Tân 3000g vs A.Lâm 3000g

TRẬN 20: A.Huy 2900g vs A.Sỹ 2900g

TRẬN 21: A.Minh 2770g vs A.Dũng 2670g

TRẬN 22: A.Phương 3100g vs A.Cao 3000g

TRẬN 23: A.Trí 3200g vs A.Cường 3200g

TRẬN 24: A.Dũng 3100g vs A.Tư T.Ninh 3100g

TRẬN 25: A.Danh 3000g vs A.Đen 3000g

TRẬN 26: A.Thắng 3700g vs A.Phước 3500g

TRẬN 27: A.Nhí 2900g vs A.Dũng 2900g

TRẬN 28: A.Tuấn 2500g vs A.Minh 2500g

TRẬN 29: A.Tùng 3000g vs A.Đen 3000g

TRẬN 30: A.Thái 2870g vs A.Cao 2800g

TRẬN 31: A.Điệp 3200g vs A.Tý Màu 3100g

TRẬN 32: A.Cường 3200g vs A.Dũng 3200g

TRẬN 33: A.Đực 3100g vs A.Lĩnh 2900g

TRẬN 34: A.Thái 3200g vs A.Sỹ 3200g

TRẬN 35: A.Đen 3000g vs A.Cỏ 3000g

TRẬN 36: A.Tân 3200g vs A.Tý Màu 3100g

TRẬN 37: A.Lĩnh 3600g vs A.Thái 3200g

TRẬN 38: A.Dũng 3050g vs A.Cỏ 2900g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *