Tuyển chọn trận đá gà Hấp Dẫn 10/10/2022

Đá gà casino cựa sắt hôm nay – tuyển chọn trận đá gà siêu hấp dẫn từ CPC đá gà nổi tiếng nhất hiện nay. 

Mời AE cùng thưởng thức Full trận ngày 10/10

Tuyển tập Clip gà Thomo ngày 10/10

TRẬN 1: A.Sỹ 3100g vs A.Chi 3000g

TRẬN 2: A.Thà 2750g vs A.Cấm 2690g

TRẬN 3: A.Phương 2950g vs A.Ngao Bái 2880g

TRẬN 4: A.Sang 2450g vs A.Vũ 2450g

TRẬN 5: A.Đen 2800g vs A.Thà 2740g

TRẬN 6: A.Thà 2800g vs A.Dũng 2740g

TRẬN 7: A.Huyền 3300g vs A.Chi 3300g

TRẬN 8: A.Cấm 3100g vs A.Phương 3000g

TRẬN 9: A.Thà 2950g vs A.Hiếu 2950g

TRẬN 10: A.Thái 2800g vs A.Đạt 2800g

TRẬN 11: A.Mãi 3900g vs A.Huy 3900g

TRẬN 12: A.Dũng 2450g vs A.Hùng 2450g

TRẬN 13: A.Tùng 2700g vs A.Thù 2700g

TRẬN 14: A.Thắng 1300g vs A.Kiên 1280g

TRẬN 15: A.Dương 2900g vs A.Khoa 2820g

TRẬN 16: A.Quang 1330g vs A.Sỹ 1330g

TRẬN 17: A.Tịnh 3100g vs A.Hiếu 3000g

TRẬN 18: A.Thù 2650g vs A.Cường 2650g

TRẬN 19: A.Hán 1370g vs A.Cỏ 1370g

TRẬN 20: A.Vọng 2400g vs A.Tý B.Dương 2350g

TRẬN 21: A.Huy 1480g vs A.Vũ 1450g

TRẬN 22: A.Đức 1250g vs A.Kiên 1230g

TRẬN 23: A.Củ 3300g vs A.Sỹ 3300g

TRẬN 24: A.Đê 1290g vs A.Quang 1270g

TRẬN 25: A.Hiếu L.An 3400g vs A.Đạt 3200g

TRẬN 26: A.Cu Lửa 3200g vs A.Tịnh 3100g

TRẬN 27: A.Trường 3250g vs A.Cấm 3150g

TRẬN 28: A.Tý 3100g vs A.Vũ 3100g

TRẬN 29: A.Long 2650g vs A.Khang 2650g

TRẬN 30: A.Đạo 3900g vs A.Cỏ 3700g

TRẬN 31: A.Tùng 2870g vs A.Cỏ 2800g

TRẬN 32: A.Sỹ 3030g vs A.Bảo 3010g

TRẬN 33: A.Cỏ 3600g vs A.Khanh 3400g

TRẬN 34

TRẬN 35: A.Cấm 3430g vs A.Thái 3230g

TRẬN 36: A.Phương 3200g vs A.Trạng 3050g

TRẬN 37: A.Quẹo 3000g vs A.Tuấn 3000g

TRẬN 38:

TRẬN 39:

TRẬN 40:

TRẬN 41:

TRẬN 42:

TRẬN 43:

TRẬN 44:

TRẬN 45:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *