Clip gà đá Hôm Nay – 11/8/2022

Đón xem trận xổ gà hay nhât trong ngày 11/8, Full video sẽ được dagatructuyenvn.com cập nhật nhanh nhất ngay tại đây.

Tuyển tập Clip gà Đặc Sắc 11/8

TRẬN 1: Gà Anh Nghĩa T.Giang 3800g vs Gà Anh Dũng 3800g

TRẬN 2: Gà Anh Đen 2960g vs Gà Anh Tú 2900g

TRẬN 3: Gà Anh Tuấn 3000g vs Gà Anh Chiến 3000g

TRẬN 4: Gà Anh Trí 2740g vs Gà Anh Phong 2660g

TRẬN 5: Gà Anh Dũng 3500g vs Gà Anh Tân 3500g

TRẬN 6: Gà Anh Tú 2960g vs Gà Anh Cấm 2900g

TRẬN 7: Gà Anh Lộc 2900g vs Gà Anh Đực 2900g

TRẬN 8: Gà Anh Hải B.Chánh 3150g vs Gà Anh Tùng 3150g

TRẬN 9: Gà Anh Chiến 3250g vs Gà Anh Ton 3250g

TRẬN 10: Gà Anh Phong 3200g vs Gà Anh Thảo 3200g

TRẬN 11: Gà Anh Học 3370g vs Gà Anh Tân 3370g

TRẬN 12: Gà Anh Lộc B.Dương 2860g vs Gà Anh Tuấn 2670g

TRẬN 13: Gà Anh Ân 2800g vs Gà Anh Thảo 2800g

TRẬN 14: Gà Anh Lộc G.Công 3400g vs Gà Anh Tùng B.Thạnh 3400g

TRẬN 15: Gà Anh Tuấn 3400g vs Gà Anh Lộc B.Dương 3300g

TRẬN 16: Gà Anh Tùng 3700g vs Gà Anh Trí 3500g

TRẬN 17: Gà Anh Tuấn 3300g vs Gà Anh Ân B.Tre 3200g

TRẬN 18: Gà Anh Đen 2930g vs Gà Anh Ân 2830g

TRẬN 19: Gà Anh Nghĩa T.Giang 2860g vs Gà Anh Tùng B.Thạnh 2860g

TRẬN 20: Gà Anh Phong 2750g vs Gà Anh Tuấn 2700g

TRẬN 21: Gà Anh Lộc B.Dương 3400g vs Gà Anh Tân 3400g

TRẬN 22: Gà Anh Lộc 3000g vs Gà Anh Đen 3000g

TRẬN 23: Gà Anh Cỏ 2970g vs Gà Anh Lộc B.Dương 2870g

TRẬN 24: Gà Anh Tý 3050g vs Gà Anh Dũng 3050g

TRẬN 25: Gà Anh Tư Thủ Đức 3100g vs Gà Anh Tâm 3100g

TRẬN 26: Gà Anh Cấm 2950g vs Gà Anh Ân 2950g

TRẬN 27: Gà Anh Tửng 2450g vs Gà Anh Lộc 2150g

TRẬN 28: Gà Anh Tuấn 3250g vs Gà Anh Tùng 3100g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *